• Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
  • Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.

BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR

Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.

BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDAKİ MESLEKLERDE SINAV ÜCRETİNİN KARŞILANMASINA İLİŞKİN KURALLAR

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara
katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücretleri
Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ve her yıl güncellenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme
kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatında belirlenmiştir.

ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR

Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı
gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.

Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından
sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.

İNDİRİMLER

Toplu belgelendirmelerde talep edilirse 10 ve üzeri başvuru durumunda projeler ve kamuya yapılacak Sınav ve Belgelendirme hizmetlerinde, 10-30 kişi için %10, 30-60 kişi için %15, 60-100 kişi için %20, 100 kişi ve üzeri için %25 indirim uygulanacaktır.