BAŞVURU SAHİBİNE AİT KİŞİSEL BİLGİLER

Gerekli duyulduğunda Sağlık Raporu istenebilir.

Tekrar Başvuruda adaydan eski evrakların kontrolü yapıldıktan sonra, gerek duyulursa yeni evraklar istenebilir.

İSTENEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KAPSAMI

Zorunlu

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
B1: İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri
B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri
B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

Zorunlu

Zorunlu

Seçmeli

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması zorunludur. İsteyen adaylar ayrıca seçmeli birimi de alabilirler.
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri
B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler
ÇALIŞMA DURUMU VE İŞYERİ BİLGİLERİ
BELGE TESLİMAT BİLGİLERİ